Tok en søk-erstatt på hele databasen så slipper jeg problemet med æ,ø og å etter hver oppdatering av versjon.

Har fikset problemet med innlogging så det er bare å skrive av hjertens lyst ... ganske dødt med nytt innhold i det siste :-)

Dette er Stavanger Mac/Linux user groups wikisider. Her kan du legge inn framgansmåten du har brukt for å løse dataproblemer på Mac og Linux eller andre *nix aktige systemer.
Systemet bruker
Wikka:HomePage WikkaWiki versjon n/a.
Du må være pålogget for å kunne skrive login.

Wikka:HomePage WikkaWiki website!

http://forum.smlug.net

Useful pages: FormattingRules, WikkaDocumentation, OrphanedPages, WantedPages, TextSearch.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki